30 Dec No Comments admin Razgovoruša, Zanimljivosti , ,

NAGRAĐENA PRIČA

Na vrata kuće zvoni kona i hitrim glasom reče: “Hajde da idemo u mahalu!”. Znala sam da kasnim, pa sam se, čini mi se, na dva koraka našla na cesti i otišla u mahalu, bez pridavanja pažnje bilo čemu.

Dok smo pile kafu “razgovorušu” kod kone, njena kćerka, koja je bila ispred njene kuće i slagala obuću, nas je prekinula, i žalila se kako ne može složiti obuću, jer je našla jednu bijelu klompu i jednu bijelu papuču bez para.

Izađosmo sve u avliju, i iznenadismo se. Vidjeh da sam došla u klompi i u papuči. Od tolike brzine nisam ni osjetila ni vidjela šta sam zapravo obukla. Bilo me stid, toliko da, da se zemlja otvorila, propala bih u nju. Čim sam kući došla, bacila sam i klompe i papuče!

DOBITNICA: Nezira Horić